Sesja Naukowa Młodych Naukowców (Doktorantów)
w ramach 50-lecia Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Gliwice, 14 czerwca 2014

 

Program Sesji Naukowej Młodych Naukowców WAEI
Gliwice, 14.06.2014

10:00 - 11:40 Sesja A: Prace doktorantów WAEI w ramach dyscypliny Elektronika
Lokalizacja: Aula D
Przewodniczący sesji: Dr hab. inż. Jacek Izydorczyk

10:00 - 10:20 Łukasz Golly: Multitask Real-Time Architecture Supporting Predictable Management and Memory System
10:20 - 10:40 Marcin Szelest: Automatic Formal Verification Tool for Schematic-level Design of Electrical Project
10:40 - 11:00 Jacek Ślimok, Jan Kotas: Evaluation of speech corpora for speech and speaker recognition systems
11:00 - 11:20 Robert Malczyk, Jacek Izydorczyk: A Generalized Jiles-Atherton Hysteresis Model
11:20 - 11:40 Adam Popowicz: A review of dark current nonlinearities in CCD image sensors

 

10:00 - 11:40 Sesja B: Prace doktorantów WAEI w ramach dyscyplin: Automatyka i Robotyka, Biocybernetyka oraz Informatyka
Lokalizacja: Aula E
Przewodniczący sesji: Prof. dr hab. inż. Adam Czornik

10:00 - 10:20 Witold Wierzchowski: Review of active noise control algorithms for impulsive noise control
10:20 - 10:40 Michał Waluś: Finger Vein Pattern Extraction Methods
10:40 - 11:00 Mateusz Garbulowski, Andrzej Polański: A system for simulation of DNA coverage in shotgun sequencing processes
11:00 - 11:20 Michał Staniszewski, Andrzej Polański: Hankel Singular Value Decomposition as a method of preprocessing Magnetic Resonance Spectroscopy
11:20 - 11:40 Tomasz Jastrząb: A comparative analysis of two parallel algorithms for finite languages decomposition

Wszystkie prezentacje powinny być przygotowane w formie elektronicznej w języku polskim (PPT, PPTX lub PDF) i nie powinny trwać dłużej niż 15 minut.
Po każdej prezentacji jest przewidziana krótka, 5-minutowa dyskusja, podczas której prelegent odpowiada na pytania audytorium.

11:40 - 12:00 Przerwa kawowa, Hall Wydziału 1. piętro

12:00 - 13:00 Sesja C: Sesja Plakatowa Młodych Naukowców WAEI, Hall Wydziału 1. piętro