Prof. dr hab. inż. Adam CzornikSzanowni Państwo,

W roku 2014 będziemy świętować piękny jubileusz – pięćdziesięciolecie Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Niech ta wyjątkowa data stanie się okazją do przypomnienia historii Wydziału i sylwetek pasjonatów, którzy doprowadzili do jego powstania. Wspomnijmy liczne sukcesy w dziedzinie badań naukowych, dydaktyki, współpracy z przemysłem, innowacyjności. Pamiętając o przeszłości wybiegnijmy jednocześnie w przyszłość, planując kierunki dalszego rozwoju Wydziału, tak by W. AEI niezmiennie zajmował pierwszą w regionie i czołową w Polsce pozycję na rynku edukacyjnym związanym z automatyką, robotyką, biotechnologią, elektroniką i informatyką.

W trakcie pięćdziesięcioletniej historii mury Wydziału opuściło ponad 15 000 absolwentów i 500 doktorów. Fakt, że nasi absolwenci bez trudu znajdują pracę, zajmują odpowiedzialne stanowiska w firmach, administracji publicznej i nauce świadczy o tym, że z powodzeniem nadążamy za wyjątkowo szybkim rozwojem technologii i zapewniamy najwyższe standardy w dziedzinie nowoczesnej edukacji.

Obecnie na Wydziale, w trzech Instytutach: Automatyki, Elektroniki i Informatyki, pracuje ponad 220 nauczycieli akademickich, którzy kształcą blisko 3000 studentów na sześciu kierunkach. Rada Wydziału posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w czterech dyscyplinach. Wysoki poziom kształcenia został potwierdzony przez Państwową Komisję Akredytacyjną, która przyznała ocenę wyróżniającą kierunkom: Automatyka i Robotyka, Elektronika i Telekomunikacja, oraz Wydziałowi jako instytucji. Potwierdzeniem wysokiego poziomu prowadzonych badań naukowych jest kategoria A w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dla uczczenia jubileuszu zaplanowano szereg imprez naukowych, spotkań koleżeńskich i wydarzeń towarzyszących. Będziemy ze wzruszeniem wspominać tych, którzy odeszli, a bez których Wydział nie osiągnąłby swojej wyjątkowej pozycji. Zaplanowano wystawy przybliżające historię Wydziału i rozwój technologii, wydana zostanie okolicznościowa publikacja. Zwracam się z prośbą o przekazanie organizatorom jubileuszu materiałów związanych z historią Wydziału – fotografii, filmów, skryptów, urządzeń i wszelkich pamiątek. Główne obchody, w tym uroczysta sesja jubileuszowa, będą miały miejsce 13 czerwca 2014 r.  

Wyrażam głęboką nadzieję, że jubileusz 50-lecia stanie się doskonałą okazją dla absolwentów i byłych pracowników do odnowienia więzi z Wydziałem, w tym także do podzielenia się cennym doświadczeniem, co przyczyni się do nakreślenia kierunku rozwoju Wydziału i dalszego wzmocnienia jego pozycji. Serdecznie zapraszam wszystkich studentów, pracowników, absolwentów i przyjaciół Wydziału do wzięcia udziału w obchodach jubileuszu.

Dziekan Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Prof. dr hab. inż. Adam Czornik