Imprezy towarzyszące

Ważnym elementem przygotowań do obchodów, przypadającego w czerwcu 2014 Jubileuszu 50-lecia Wydziału, jest dążenie do reanimacji uśpionego obecnie Stowarzyszenia Wychowanków Wydziału AEiI i zmierzające do tego celu prace nad przygotowaniem portalu Stowarzyszenia. Jako że społeczność absolwentów Wydziału liczy ok. 18 tys. Osób, portal znacznie ułatwi organizację Zjazdu Założycielskiego Stowarzyszenia. Ze względu na obszerny program obchodów Jubileuszu,  połączenie w jednym terminie Zjazdu i głównych obchodów Jubileuszu jest niemożliwe. Spowodowało to przyjęcie następującego planu:

  • w sesji Jubileuszowej (13.06.2014) zainteresowanym absolwentom udostępnione zostanie ok. 100 miejsc (z ogólnej liczby ok. 400 miejsc w aulach ABC połączonych systemem audiowizualnym). Reszta miejsc zostanie przeznaczona dla zaproszonych przedstawicieli władz regionu/uczelni i współpracujących instytucji, oraz byłych i aktualnych pracowników;
  • 4.10.2014 (sobota) odbędzie się Zjazd Absolwentów wydziału, w trakcie którego odbędzie się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Wychowanków WAEI. W zjeździe będzie mogła uczestniczyć znacznie większa liczba absolwentów. Planowane są sesje okolicznościowe w aulach Wydziału lub w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym Politechniki Śląskiej oraz spotkanie koleżeńskie. Koszty zjazdu będą pokrywane przez uczestników. Szczegółowe informacji o zjeździe tutaj.